Archive for the ‘hadis’ Category

Manusia itu mengikut agama kawannya

Manusia itu mengikut agama kawannya. Maka hendaklah diperhatikan siapa yang hendak dijadikan sebagai kawannya.

(HR Tirmidzi)